pracovni_stul
Stavební, investiční a kapitálová, a.s. byla založena dne 29.11.1991 původně jako investiční fond.
Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 22.1.1992, oddíl b, vložka 1296. Jejím zakladatelem byl
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice a představitelé stavebních společností, členů a svazu.

Po skončení kupónové privatizace byla od 1.1.1996 společnost přeměněna na klasickou akciovou společnost s veřejně neobchodovatelnými akciemi. Zápis změn do obchodního rejstříku byl Krajským obchodním soudem proveden 24.6.1996. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložka 1296.