pracovni_stul>
Složení statutárních orgánů:

Představentsvo:
Ing. Miloš Sluše, předseda představenstva, 602 215 535
Ing. Jaromír Veverka,, člen představenstva, 602 436 073
Ing. Jana Bartkovská, člen představenstva, 606 616 716

Dozorčí rada:
JUDr. Jan Lang, CSc., předseda dozorčí rady
Ing. Daniela Slušová

Doručovací adresa pro písemnou komunikaci:
Stavební, investiční a kapitálová, a.s., V Cestkách 564, 190 14 Praha 9 Klánovice