pracovni_stul>
Složení statutárních orgánů:

Představentsvo:
Ing. Miloš Sluše, předseda představenstva, 602 215 535
Ing. Pavla Máková, místopředsedkyně představenstva, 604 281 022
Ing. Jana Bartkovská, člen představenstva, 606 616 716

Dozorčí rada:
Ing. Jaromír Veverka, předseda dozorčí rady
Ing. Daniela Slušová
JUDr, Jan Lang, CSc.

Doručovací adresa pro písemnou komunikaci:
Stavební, investiční a kapitálová, a.s., V Cestkách 564, 190 14 Praha 9 Klánovice